MENOY
  • 01_blending
  • 02_blending
  • 03_blending
  • 04_blending
  • 05_blending
  • 06_blending
  • 07_blending

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ
Εκπαιδευτική Πύλη www.schools.ac.cy
H Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη schools.ac.cy στόχο έχει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαδικτύου, ανάπτυξης ιστότοπων και αξιοποίηση διαδραστικών λογισμικών. Στις σελίδες της πύλης υπάρχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορεών και οργανώσεων, χρήσιμες πληροφορίες για το κτίσιμο ιστότοπων των σχολείων, δυνατότητα λήψης χρήσιμων λογισμικών, τεχνική στήριξη κ.ά.
Φιλοξενία ιστότοπων:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Όροι Χρήσης - Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας